Skip to content

COPD fysiotherapie

Specialisaties

COPD Fysiotherapie

Fysiotherapie bij COPD

Longfysiotherapie leert u omgaan met COPD in het dagelijks leven. Het helpt om uw longfunctie, spierfunctie en inspanningscapaciteit zo goed mogelijk op peil te houden. Door op een verantwoorde manier aan uw belastbaarheid te werken, behoudt u zo lang mogelijk een optimaal niveau van functioneren.

De fysiotherapeut bekijkt uw lichamelijke conditie en spierkracht. Middels een combinatie van krachttraining, conditietraining en functionele oefeningen, bereiken we een optimale belastbaarheid om zo beter bestand te zijn tegen de gevolgen van COPD.

Het kan ook zijn dat u op een verkeerde manier ademhaalt waardoor de benauwdheid verergert. Met ademhalingsoefeningen kunt u aanleren hoe u de benauwdheid kunt beheersen.

In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn om het omliggende weefsel te versoepelen, door middel van lokale behandeling van het bindweefsel en middenrif. Dit werkt letterlijk verademend.

Wat is COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. Het is een verzamelnaam voor:

  • Chronische bronchitis: bij chronische bronchitis zijn de bronchiën langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt er overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.
  • Longemfyseem: dit is een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid.

Veel voorkomende klachten bij COPD zijn chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

Hoe maak je ademhalingsoefeningen leuk? Op deze manier 😉

Hoe ontstaat COPD?

Roken of meeroken beschadigt de longen ernstig. Het zorgt voor een chronisch ontstekingsproces in de longen, waardoor longziekten zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen. Roken is verantwoordelijk voor 40-60% van COPD-ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook andere oorzaken een ontstekingsproces in de longen veroorzaken, zoals luchtvervuiling (op het werk, binnen- en buitenshuis) of genetische factoren.

Factoren als erfelijkheid, andere ziektes en het aantal longaanvallen hebben grote invloed op het beloop, maar zijn niet altijd direct te beïnvloeden. Maar zaken als stoppen met roken, de juiste medicijnen, goede voeding en voldoende beweging zijn factoren die wél zelf te beïnvloeden zijn. Daarom zijn deze leefstijlfactoren belangrijke aandachtspunten in de behandeling door onze Chronisch ZorgNet therapeuten.

Welke longpatiënten komen in aanmerking voor beweegtherapie?

Naast de COPD patiënten kunnen ook andere longpatiënten terecht in onze praktijk. De patiëntengroep met longziekten is divers, met elk een andere oorzaak of beloop. Verschillende diagnoses van longaandoeningen kunnen fysiotherapeutisch behandeld worden door de fysiotherapeuten van Chronisch ZorgNet, gespecialiseerd in de behandeling van longpatiënten.

De meest voorkomende medische diagnose is COPD, maar ook andere longaandoeningen, zoals astma, interstitiële of restrictieve longaandoeningen komen voor.

Beweegtherapie voor alle COPD-patiënten, training voor en na longtransplantaties en tijdens de palliatieve fase van longaandoeningen kunnen allen door onze Chronisch ZorgNet fysiotherapeuten, gespecialiseerd in longaandoeningen, uitgevoerd worden.

Chronisch ZorgNet therapeuten

In de praktijk hebben wij 4 longfysiotherapeuten, zowel werkzaam in Zuidoostbeemster als in Purmerend. Als Chronisch ZorgNet therapeuten zijn zij gespecialiseerd in de behandeling van COPD. Daarnaast nemen zij deel aan het longnetwerk Zaanstreek-Waterland, onder de vlag van de Alliantie Fysiotherapie Zaanstreek Waterland.

De belangrijkste taak van de longfysiotherapeut is het in kaart brengen van de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van COPD. De behandeldoelen binnen de fysiotherapie worden gericht op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie verbeteren of optimaliseren.

Naast de beperking als gevolg van de aangetaste longen, zijn ook de lichamelijke en psychische gevolgen zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte belangrijke aandachtspunten. Vaak is er sprake van een langdurige behandelrelatie waardoor er bij uitstek aandacht kan worden besteed aan leefstijlverandering. Alle Chronisch ZorgNet therapeuten hebben hier gedegen kennis over.

Door de vele contactmomenten kan ook het dagelijkse functioneren goed in de gaten worden gehouden, waardoor andere zorgverleners eventueel vroegtijdig kunnen worden ingeschakeld om de beste zorg op maat te geven. Hiervoor is het noodzakelijk om multidisciplinair samen te werken, wat gestimuleerd en ondersteund wordt door het landelijke systeem van Chronisch ZorgNet.

Tevens komen onze therapeuten 3 keer per jaar samen binnen het longnetwerk Zaanstreek-Waterland om kennis en kunde te delen met alle betrokken disciplines waaronder longartsen, huisartsen, diëtisten en ergotherapeuten.

Vergoeding door zorgverzekering

Vergoeding van therapie bij COPD

Voor patiënten met COPD geldt dat fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering vergoed wordt vanaf de eerste behandeling als u COPD met GOLD stadium 2 of hoger heeft.

Het aantal behandelingen hangt af van de categorie waarin u bent ingedeeld en of u in het eerste behandeljaar zit of in de onderhoudsfase (vanaf het 2e jaar en verder). Uw behandelend fysiotherapeut of arts bepaalt in welke categorie (A, B1, B2, C, D) u valt.

U hoeft niet altijd in dezelfde categorie te blijven. Dit kan veranderen afhankelijk van het verloop van de COPD. U heeft een verwijzing nodig en elk jaar moet u het eigen risico betalen.

Vergoeding van therapie bij diffuse interstitiële longziekten

Bij interstitiële longziekten gaat het om bronchiëctasieën, interstitiële longziekten zoals longfibrose, sarcoïdose of EAA (extrinsieke allergische alveolitis). Bij deze ziekten gelden de volgende voorwaarden voor oefen- en fysiotherapie:

  • Diffuse interstitiële longaandoeningen worden vergoed indien er sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.
  • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Wel is een verwijzing van de huisarts of longarts nodig.
  • De aandoeningen die fysiotherapeuten of oefentherapeuten mogen behandelen binnen de basisverzekering bij patiënten vanaf 18 jaar, staan opgesomd in het zogenoemde ‘besluit zorgverzekering‘.
  • U heeft een verwijzing van uw arts nodig.
  • Let op! Het eigen risico is elk jaar opnieuw van toepassing.
  • Vergoeding van de fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering is mogelijk vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen moet u dus (eenmalig) zelf betalen óf kunnen eventueel uit de aanvullende verzekering worden vergoed, als u die voor fysiotherapie en oefentherapie heeft afgesloten (kijk daarvoor in de voorwaarden van uw aanvullende polis).

Vergoeding van therapie bij astma

Mensen van 18 jaar en ouder met astma krijgen geen fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Mogelijk kan hiervoor wel een aanvullende verzekering worden afgesloten (informeer bij uw zorgverzekering naar de mogelijkheden).

Geen wachtlijst, direct aan de beurt

Bij Fysiotherapie Kamphuis en Hof hanteren we geen wachtlijst dus u kunt snel bij ons terecht. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken of als u meer informatie wilt over COPD therapie of onze andere behandelingen.

COPD fysiotherapie bij Fysiotherapie Kamphuis en Hof

Kijkt u ook eens bij onze andere Specialisaties.
Wilt u meer informatie over fysiotherapie? Klik dan hier.

Fysiotherapie in Purmerend

U kunt bij ons snel terecht op verschillende locaties. Als u een afspraak maakt, dan willen we graag wat meer informatie over uw klacht. Op die manier zorgen we samen dat u bij de beste therapeut voor uw klacht terecht komt.

Om een afspraak te maken bij reguliere fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig. Bij chronische klachten vragen we u wel om een verwijzing. We kunnen dit eventueel later regelen indien nodig.

Wij streven naar een snelle behandeling omdat dit bijna altijd zorgt voor een sneller herstel van uw klachten. Mede daarom hanteren wij geen wachtlijst.

De reguliere behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Er is hierbij een uitzondering bij post-COVID klachten, COPD en artrose in de heup en knie. De eerste behandeling zullen we dit met u doornemen.

Heeft u vragen? U kunt ons altijd vrijblijvend mailen of bellen.